Noclegi Gryfino - Hostel

Szanowni Państwo!
Serdecznie witamy w Hostelu "Laguna". Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszej placówce a jednocześnie zapewnić jego poprawną organizację. Serdecznie zapraszamy więc do Szczecina na nocleg i cudowne wczasy nad Morzem Bałtyckim.

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o 16:00 a kończymy o 12:00
 2. Formalności meldunkowe przyjezdni goście dokonują w recepcji i wnoszą z góry opłatę za wynajem pokoju.
 3. Zamiar przedłużenia pobytu należy zgłosić w recepcji do godz. 9:00 i opłacić dalszy pobyt. Życzenie to postaramy się spełnić w miarę posiadanych możliwości.
 4. Wynajmujący pokój nie może go udostępniać osobom trzecim bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu w recepcji celem dokonania formalności meldunkowych i stosownej opłaty.
 5. Przekazanie i zdanie pokoi następuje w obecności personelu.
 6. Osoba wypoczywająca ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jej winy lub z winy odwiedzających osób.
 7. Osoba wypoczywająca powinna zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Cisza nocna obowiązuje od 22:00-7:00.
 9. Bezwzględnie zakazuje się palenia papierosów w pokojach. Palarnia znajduje się na zewnątrz budynku. Kara umowna za palenie w pomieszczeniu wynosi 250zł.
 10. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu w pokojach gościnnych.
 11. Osoby nie zameldowane w Hostelu nie mogą przebywać w pokojach od godz. 22:00-7:00 dnia następnego.
 12. Parking hostelu jest niestrzeżony .
 13. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczna itp. pozostawiane w pokoju Hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Za wcześniejsze opuszczenie pokoju nie wynikające z winy Hostelu nie będą zwracane koszty pobytu.
 15. W przypadku rezygnacji z pobytu w pokoju kwota zaliczki wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o nieużywanie w pokojach żelazek, grzejników itp. narzędzi elektrycznych.
 17. Pracownik recepcji ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godz. 23:00-6:00 .
 18. ZAMELDOWANIE SIĘ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU!!!

Życzymy miłego pobytu i zapraszamy do korzystania z naszych usług.